Het Regionaal Volleybal Centrum Hoogeveen is een feit!

Na een periode van gesprekken tussen Olhaco en het Roelof van Echten College is het Regionaal Volleybal Centrum Hoogeveen in het leven geroepen. We zijn trots om dit op poten te zetten en leggen jullie graag het een en ander uit:

De kersverse samenwerking houdt in dat leerlingen die naar het RvEC gaan en ingeschreven staan bij een volleybalvereniging in aanmerking komen voor een extra volleybaltraining in o.a. het Activum. Deze training zal verzorgt worden door gediplomeerd jeugdtrainer Tom Stelpstra vanuit Olhaco en LO-docent Kevin Vos.
Wie, wanneer en hoe?
Het traject gaat van start met toelatingstesten op 31 oktober en 7 november. Leerlingen uit alle leerjaren komen hiervoor in aanmerking behalve de examenklassen van HAVO en VWO. Voorwaarde is dat ze buiten school al volleyballen bij een volleybalvereniging. Na de toelatingstesten zal er een selectie plaatsvinden. Daarna hebben de leerlingen en hun ouders tijd om na te denken over of ze mee willen doen of niet. Vanaf 21 november zullen de wekelijkse training beginnen die telkens van 07:30 tot 09:00 duren. Bij deelname zal er een ouderbijdrage van toepassing zijn, deze zal naar schatting rond de €60 liggen.
School blijft nummer 1
De leerling die mee doet moet wel zijn school resultaten in stand houden. Mocht hij een les (gedeeltelijk) missen door de training waardoor hij te slecht scoort zal hij of zij eerst weer naar school moeten voordat er weer getraind mag worden. LO-docent Kevin Vos zal dit proces begeleiden.
Opgeven
Leerlingen die interesse hebben om mee te doen kunnen zich voor vrijdag 27 oktober opgeven door een mail te sturen naar j.j.h.scholing@rvec.nl. Als er vragen zijn kunnen die ook gesteld worden via hetzelfde mailadres.
We zijn als Olhaco trots om deze samenwerking geïnitieerd te hebben en we gaan er werk in steken om het tot een succes te brengen! We richten ons daarbij ook op betrokkenheid van de NeVoBo zodat we in Hoogeveen kunnen blijven bouwen aan kwalitatief goed volleybal in de toekomst!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven