Bestuur

Algemeen Bestuur

Voorzitter

VACANT
 
 
 

Vice-voorzitter

Rob Houthooft
 06-51288029
 fam.houthooft@kpnmail.nl

Secretaris

Gerrit Schraa
 0528-266130
 06-34336320
 g.schraa@ziggo.nl

Penningmeester

Vacant

 penningmeester@olhaco.nl


Commissies

Technische commissie

Vice-voorzitter
Anton Benjamins
 06-13283994
 tc-olhaco@outlook.com

Wedstrijdcommissie

Voorzitter
Sjoerd Cnossen
 06-19098560
 cnossen88@hotmail.com

Marketingcommissie

Voorzitter
Rob Houthooft
 06-51288029
 marketing@olhaco.nl

Kantinecommissie

Voorzitter
Martin Heeringa
06-48955843
 kantineolhaco@gmail.com