Lid worden

De volleybalvereniging OLHACO is de grootste vereniging in Hoogeveen met circa 300 leden die al bijna 60 jaar de mensen actief bezighoudt.

De jongste leden van de vereniging zijn de minileden. Die beginnen vanaf zes jaar in allerlei spel en speelvormen de eerste beginselen van het volleybal te leren. Er wordt gespeeld volgens de methode van het circulatievolleybal. Dit is een vorm die voor kinderen zeer dynamisch is. Naast het spelenderwijs leren volleyballen kan uw zoon of dochter ook deelnemen aan wedstrijden. Gemiddeld worden er 2 à 3 keer per maand, op zaterdagochtend, wedstrijden gespeeld.

Vanaf de leeftijd 12 jaar tot en met 17 jaar is men jeugd of juniorlid en speelt men in de NeVoBo jeugdcompetitie. Vanaf 18 jaar is men seniorlid en speelt men in de seniorencompetitie van de NeVoBo of speelt men als recreatielid in de zogenaamde stads of regiocompetitie. Natuurlijk kun je ook lid worden van onze vereniging op recreatief niveau of om alleen maar mee te trainen en niet mee te doen aan de competitie.

Wil je lid worden van onze vereniging of weet je het nog niet zeker of je lid wilt worden maar wil je eens kijken of volleybal iets voor je is? Of wil je de sfeer eens proeven bij Olhaco? Dat kan. Je kunt drie keer zonder enige verplichting meetrainen met een team op je eigen niveau.
Na de derde keer zal je gevraagd worden om het aanmeldingsformulier op de website in te vullen. De aanmelding gaat via de contactpersoon van de Technische Commissie. Deze contactpersoon stelt in overleg met de trainer vast in welke trainingsgroep je als nieuw lid kunt beginnen.

Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap bij Olhaco is op jaarbasis. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. Het beëindigen van het lidmaatschap dient voor 1 augustus schriftelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie, email adres: ledenadministrarie@olhaco.nl . De jaarcontributie wordt bij beëindiging van het lidmaatschap niet teruggegeven. Ook niet naar ratio, tenzij er een bijzondere (unieke) reden geldt. Dit wordt door het bestuur beoordeeld. De Nevobo contributie kan nooit worden teruggegeven.

Contributie

Naast de contributie betaalt een nieuw lid eenmalig €30 borg voor het gebruik van de wedstrijdkleding en €12 inschrijfgeld. Wanneer de kleding weer wordt ingeleverd wanneer het lid stopt wordt de borg teruggestort.

Dit jaar zijn er een aantal prijsverhogingen voor de contributie doorgevoerd. De incassomomenten zijn als volgt:

 • Begin oktober: Nevobo in zijn geheel (€ 10 extra t.o.v. vorig jaar)
 • Begin oktober 1/4 deel van de verenigingscontributie (€ 10 extra t.o.v. vorig jaar)
 • Begin december: tweede training mini’s in zijn geheel (techniektraining)
 • Begin december: derde training jeugd in zijn geheel (niveaugroeptraining)
 • Begin december: 1/4 deel van de verenigingscontributie (€ 10 extra t.o.v. vorig jaar)
 • Begin februari: 1/4 deel van de verenigingscontributie (€ 10 extra t.o.v. vorig jaar)
 • Begin april: 1/4 deel van de verenigingscontributie (€ 10 extra t.o.v. vorig jaar)
Nevobo contributieVerenigingscontributie
Senioren135190
ABC Jeugd105190
Mini’s105135
Recreanten147
2e training jeugd/senioren115
3e training jeugd (techniektraining)115
2e training mini’s (minitraining)60
Overzicht contributiebedragen 2023-2024 (in euro’s)

* Verduidelijking contributie extra trainingen:
De meeste teams trainen 2x in de week, de ledenadministratie gaat er dan vanuit dat iedereen in dat team 2x traint en daar contributie voor betaalt. Maar er zijn uitzonderingen, in overleg met de trainer. Dit moeten de trainers aangeven bij de TC, dan kan er rekening gehouden worden met het innen van de contributie. Wanneer een team 1x per week traint betalen ze uiteraard voor 1x. Onder een 3e training kunnen bijvoorbeeld de techniektrainingen op vrijdagavond voor de jeugd geplaatst worden, deze zijn niet teamgebonden en worden als extra gezien.

Meerdere leden uit één gezin

Volleybal niet alleen jij maar meerdere leden uit je gezin bij Olhaco? Dan krijg je als gezin korting op de contributie! Het 3e, 4e, 5e en meer leden van één gezin die lid zijn ontvangen een korting van 25% op de verenigingscontributie. Hierbij geldt dat het gezin op één adres moet wonen. De laagste contributie van het gezin wordt dan verrekend.

Jeugdsportfonds Drenthe

Het Jeugdsportfonds Drenthe geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Drenthe de contributie tot een maximum van € 300 per kind.

  Persoonsgegevens

  Voor- en achternaam:

  Geboortedatum:

  Geslacht:


  Contactgegevens

  Straatnaam:

  Huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:


  Voorkeuren en ervaring

  Ik wil mij aanmelden als:

  Begonnen met trainen op:

  Met welk team heb je getraind?

  Wil je competitie spelen?

  Heb je het afgelopen jaar competitie voor de NeVoBo gespeeld?

  Ouder opgeven als vrijwilliger?

  Naar welke verenigingstaak gaat jouw voorkeur uit?


  Financiële informatie

  Rekeningnummer voor automatische incasso:

  Tenaamstelling:

  Verenigingscontributie (verplicht):

  NeVoBo contributie (verplicht):


  Beeldmateriaal

  Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van onze activiteiten. Hiervoor maken we onder andere gebruik van foto’s en video’s (denk aan teamfoto's of wedstrijdverslagen).

  Publicatie van algemeen beeldmateriaal, gemaakt tijdens wedstrijden of andere activiteiten, of beeldmateriaal gemaakt door derden en/of gepubliceerd via andere kanalen dan onder beheer van Olhaco, kan niet altijd worden voorkomen

  Met betrekking tot beeldmateriaal waarop ik duidelijk herkenbaar ben te zien bevestig ik het volgende:


  Akkoordverklaring

  Vragen of opmerkingen:

  Scroll naar boven