Clubactiefplan

Het clubactiefplan (voorheen 100-puntenplan) is in het leven geroepen om de vrijwilligerstaken binnen onze vereniging op een evenredige manier te verdelen. Voor seniorenleden die in de nevobocompetitie spelen is actieve deelname aan het clubactiefplan verplicht. Dit betekent dat er gedurende het seizoen taken moeten worden vervuld ter waarde van minimaal 100 punten. Deelname is op persoonlijke basis. Communicatie over behaalde resultaten of bijsturing zal in eerste instantie via de aanvoerders gecommuniceerd worden middels aanvoerdersvergaderingen. De toekenning van het aantal punten vs het aantal 'benodigde' uren is een inschatting en zal per seizoen geëvalueerd worden. Leden kunnen via de website terugkoppeling geven over de gedane inspanning. Kantinediensten worden geregistreerd door de kantinecommissie.

In seizoen 2018/2019 zullen we de vragenlijst voor het eerst ook voorleggen aan de overige leden en betrokkenen. Dit is op vrijwillige basis.

De knoppen hieronder geven toegang tot de betreffende google forms voor opgave en evaluatie.